Dictats de frases en valencià - Nivell elemental

Dictat número 4: En la primavera...

 

Escolta el text a ritme de lectura

 

Escolta i escriu el dictat

Revisa el teu dictat

Tornar