ADVERBIS

¿mal o malament? ¿corrent o corrents? ¿acabats en -ment?

Fes clic a la resposta correcta.