< Tornar a la llista

9. En el bar

—Què volen prendre?
—Per favor, porte'ns un café amb llet, una infusió i per a mi un entrepà.
—I vosté, què vol beure?
—Una aigua, per favor.

—Per favor, servixen menús?
—Sí, ara mateix li dic el que tenim hui de menú.
—Gràcies.

—Per favor, em podria dur una cervesa?
—D'alguna marca en especial?
—La que vosté em recomane.
—Té on triar, mire la llista que tenim.
—A vore, provaré esta marca, no la conec.
—De seguida li la porte.

—Per favor, em podrien atendre? Tinc un poc de pressa.
—Un moment, per favor.
—Este lloc està molt ple i tarden molt a atendre.
—Doncs anem-nos-en a un altre.

—Cambrera, el compte, per favor!
—De seguida li'l duc.
—Molt bé, gràcies.

—Senyora, em podria cobrar?
—Passe per caixa, per favor.

—Què li dec?
—Ací té el compte.
—Em podria fer una factura?
—¿A quin nom l'he de fer?
—Ara li trac el DNI perquè tinc un cognom difícil.

—Quant val açò?
—Són tres euros i cinquanta cèntims.
—No tinc solt, m'haurà de canviar.
—No patisca, tinc canvi.