1. Identificació personal i el nostre àmbit
 2. Aprendre a descriure's
 3. ¿Quants som a casa? ¿Quin és el nostre nom? ¿Quines són les nostres preferències? Persones que coneixem
 4. ¿Quan fem els anys? ¿A quin dia estem? ¿Quin és el nostre horari de treball? ¿Quins mitjans de transport utilitzem?
 5. Els objectes de la nostra oficina
 6. Els nostres gustos, les nostres preferències
 7. Rebem visites: salutacions i costums
 8. Relacions socials
 9. Saber orientar-nos per la ciutat i fer turisme
 10. Continuem per la ciutat. Fem preguntes per trobar carrers, bancs, poder utilitzar mitjans de transport… Saber mostrar agraïment
 11. Relacions personals: la conversa. Manifestar els nostres gustos, les nostres preferències
 12. El món de treball i el temps lliure