Es tracta d'exercicis d'aparellar conceptes. Una llista d'elements apareixerà a l'esquerra, aleshores punxarem a la dreta per a desplegar les possibles respostes i seleccionarem la correcta, de manera que podrem vore l'associació abans de comprovar les respostes. Evidentment, podrem intentar fer la pràctica tantes vegades com calga fins que dominem les respostes.

 
   
 
Exemple d'un exercici d'associació.