L'alumnat o usuaris han d'omplir els buits amb la lletra o la paraula que hi consideren adequada. En este tipus d'exercici es permet posar un nombre il·limitat de possibles respostes correctes per a cada un dels buits i també podrà demanar ajuda si hi té dubtes. En este cas, cada vegada que clique el botó d'ajuda, se li mostrarà una lletra de la resposta correcta. També es pot incloure una pista específica per a cada buit.

 
   
 
Exemple d'un exercici d'omplir buits.