Dictat 1 - Nivell mitjà
 

Escolta el text a ritme de lectura

Escolta i escriu el dictat

Escolta el text amb les marques de puntuació

 

 

Revisa el teu dictat

Tornar