FORMACIÓ DEL FEMENÍ

¿Com es diu en valencià?

Escriu la resposta correcta segons corresponga.