GRAFIES

Llig estes ressenyes de llibres i completa els buits amb les grafies que hi falten.

Ompli tots els buits i comprova les teues respostes. Empra el botó "Pista" per a visualitzar la següent lletra de la paraula.
Si demanes ajuda o pistes perdràs punts. ¡Vés alerta!
Una dona madura, Sara, descobrix el món després de la mort del seu mari, misterioament aainat en un carreró.

Preonera de preudicis, s’adona que la vida i la llibertat li havien estat negades fins ara; per el descbriment més important és la iensa fortuna que ha deiat el difunt.

El venat d’una menuda ciutat d’nglaterra es mobilia quan hi arriba un ove que és un bon partit. ¿Qui aconseguirà fer-ne el seu endre? Exceent comèdia de costums sòbria i penetrant, de la mà d’una de les més cèlebres noveistes ngleses.

Delicat paeig per l’univers paional de Marguerite Duras. Passat i present, realitat i soi, tragèdia i rondaa infantil es fonen en un relat en què destaca amb la fora d’un cos irreal, la veu de la naadora.