La tipologia de les activitats correspon a les diferents opcions que ens oferix el programa HotPotatoes, és a dir, exercicis de: resposta múltiple, associació, omplir buits, trencaclosques i mots encreuats. D'altra banda, hem definit una taula de continguts que conté els eixos temàtics sobre els quals estan classificades la totalitat de les activitats oferides. En la següent figura s'observa gràficament.
 
   
 
Lloc web inicial de les activitats del nivell superior on es troben els corresponents eixos temàtics.