LOCUCIONS

Relaciona les locucions amb les expressions equivalents.

Tria la forma correcta de la llista desplegable.
De bocaterrosa
De cor a pensa
De corcoll
De fit a fit
De gaidó