PERÍFRASIS VERBALS

Substituïx "acabar per + infinitiu" per la construcció correcta.

Ordena el text fent clic al damunt de la paraula en l'ordre que consideres convenient.