PREPOSICIONS

¿Quan s'empren les preposicions "a / en"?

Traduïx la frase.