PRONOMS FEBLES

Substituïx els termes possibles pels pronoms febles.

Ompli els buits amb el pronom o la combinació de pronoms corresponent, si cal, afegix els signes gràfics que corresponga.
Recorda, amb el botó “pista” perdràs punts.
— La treballadora va demanar l’informe al cap del departament. va demanar.

— He trobat l’amiga a la botiga de roba. he trobada.

— Donarem el jersei a la xiqueta. donarem.

— Telefonaré als metges a la seua consulta. telefonaré.

— Porteu cinc carpetes a la companya. Porteu.