ELS NUMERALS

¿De quin numero es tracta?

Escriu amb lletra els numerals següents. La regla del D-U-C et serà útil.
Recorda, amb el botó “pista” perdràs punts.
15

1.958

26,7 %

73.239

268.510